Väljer du en TG3-konsult blir du aldrig missnöjd !

TG3 förstärker med senior kraft inom system och produktledning

Från den första januari kommer Magnus Nilsson att förstärka TG3 med sina tunga erfarenheter inom system och produktledning. Magnus kommer senast från Emmnitt AB och har under många år haft olika uppdrag inom området på FMV.

TG3 kompletterar på detta sätt sin kompetens inom försvarsmaktens kommunikationssystem och den övergripande styrningen av delsystemen inom området.

”Vi har under många år jobbat i nära samarbete med Magnus och ser att vi på detta sätt får en komplett kompetensbredd inom området. Magnus kompletterar de kompetenser som TG3 idag har och kommer också att ta en roll i vår framtida utveckling av TG3”.

VD Joakim Larsson

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *