Väljer du en TG3-konsult blir du aldrig missnöjd !

Joakim Larsson

Joakim är en erfaren konsult som jobbat inom IT- och telekom-branscherna sedan 1992. Under åren har han haft en rad olika uppdrag och befattningar, både som chef, projektledare och utvecklare.


Försvarsmaktens satellitkommunikationssystem, FM Satkom,  är ett projekt som anskaffar satellitkommunikationsutrustning till försvarsmaktens olika försvarsgrenar. Inom detta program har han varit engagerad i en rad olika aktiviteter, bland annat utredningar, tekniska specifikationer och upphandlingar. Han har agerat vikarierande produktledare och i den rollen varit med om att ta fram planeringsunderlag och delar till SLCP för FM Satkom.

tel: 08 – 646 24 00
epost: joakim.larsson@tg3.se