Väljer du en TG3-konsult blir du aldrig missnöjd !

Kompetens

Alla medarbetare har stor erfarenhet och ett brett tekniskt kunnande. Vi jobbar med

 • systemledning
 • systemarkitektur
 • projektledning
 • systemutveckling
 • projektgranskning
 • kvalitetsledning
 • utbildning.

Alla har en solid grund från olika mjukvaruprojekt. Tillsammans har vi erfarenhet från

 • storskalig programvaruutveckling
 • realtidssystem
 • webbapplikationer
 • klient/server-system
 • kommunikationssystem
 • telekomsystem
 • satellitkommunikationssystem
 • radiosystem
 • integrationsprojekt.