Väljer du en TG3-konsult blir du aldrig missnöjd !

Louise Lindell

Louise är en hejjare på att koordinera projekt och att få människor att samverka för att nå uppsatta mål. Hon har lätt för att skapa Vi-känsla men också på att se varje individs styrka och behov när man jobbar för gemensamma mål. Att arbeta tillsammans innebär också humor och skratt och hon bjuder självklart därför också mer än gärna på sin Göteborgshumor

tel: 08 – 646 24 00
epost: louise.lindell@tg3.se