Väljer du en TG3-konsult blir du aldrig missnöjd !

Petra Engman

Petra är en konsult med erfarenhet av IT-branchen sedan 1988. Under åren har hon haft en rad olika uppdrag och befattningar, bl.a. som konfigurationsledare och IT-arkitekt.

Petra har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med konfigurationshantering och kvalitessäkring. Att säkerställa spårbarhet från krav till levererat och driftsatt system är en viktig förutsättning för efterföljande förvaltningsarbete.

tel: 08 – 646 24 00
epost: petra.engman@tg3.se