Väljer du en TG3-konsult blir du aldrig missnöjd !

Uppdrag

Telekommunikationssystem

Anskaffning av satellitkommunikationssystem för svenska försvaret.

Utredning, specifikation och anskaffning av taktiskt radiosystem baserat på mjukvarudefinierad radio (SDR) enligt Software Communications Architecture (SCA).

Integrationsprojekt

Integration av informationssystem och tekniska kommunikationsplattformar.

Programvarukvalitet och projektgranskningar

System för bedömning av programvarukvalitet. Genomförande av projektaudits och kvalitetsgranskningar på programvaruintensiva system.