Väljer du en TG3-konsult blir du aldrig missnöjd !

Magnus Nilsson

Magnus är en erfaren konsult som har varit både anställd och egen företagare inom IT- och Telekombranschen sedan 1990. Magnus har haft olika uppdrag på större bolag och statliga myndigheter. Uppdragen har bestått av utvecklingsuppdrag inom ledningssystem, projektledning i både små och stora projekt samt ledningsstöd i större organisationer.

”Min filosofi är att använda befintlig kompetens och befintliga stödverktyg på ett optimalt sätt för att nå bästa möjliga resultat inom organisationen”.

tel: 08 – 646 24 00
epost: magnus@tg3.se